Ansatte

Anita Holt Moe

Anita Holt Moe

Stilling: Pedagogisk leder
24 12 40 20
lysejordet.bhg@norlandia.com

Anita har arbeidet i Lysejordet barnehage siden februar 2007. Anita er utdannet førskolelærer fra Høyskolen i Tromsø. Anita er stedfortreder ved Daglig leders fravær.

Eventyret

Solay Paz Vervik

Stilling: Barnehagemedarbeider

Solay har arbeidet i Lysejordet barnehage siden barnehagen åpnet høsten 2006. Solay jobber 50 %

Therese Hontvedt Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder
24 12 40 20
lysejordet.eventyret@norlandiabarnehagene.no

Therese har jobbet i Lysejordet barnehage siden barnehagen åpnet høsten 2006. Hun er utdannet barnevernspedagog og innehar også pedagogikk grunnfag.

Karin Dahle

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Karin har arbeidet i Lysejordet barnehage siden den åpnet høsten 2006. Karin er utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Quiteria Hennie

Stilling: Barnehagemedarbeider

Quiteria har arbeidet i Lysejordet barnehage siden barnehagen åpnet høsten 2006

Hoppeslottet

Christine Eek

Stilling: Pedagogisk leder
lysejordet.hoppeslottet@norlandia.com

Christine er utdannet barnehagelærer fra Høyskolen i Sørøst-Norge. Hun begynte å jobbe i Lysejordet juni 2017. Christine er i et vikariat som daglig leder i en annen Norlandia barnehage frem til 2021.

Terje Mork

Stilling: Barnehagemedarbeider

Terje begynte hos oss som vikar august 2017. Terje har tidligere jobbet i Norlandia Skistua barnehage før han kom til oss. Terje er ansatt i 100 % stilling og jobber nå på Hoppeslottet som vikar for Christine.

Inger Eide

Stilling: Pedagogisk leder

Inger begynte i Lysejordet august 2015. Hun er utdannet barnehagelærer fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Solay Paz Vervik

Stilling: Barnehagemedarbeider

Solay har arbeidet i Lysejordet barnehage siden barnehagen åpnet høsten 2006. Solay jobber 50 %

Aleksander Ilievski

Stilling: Barnehagemedarbeider

Aleksander begynte å jobbe i Lysejordet barnehage august 2012. Før han ble ansatt i Lysejordet var han en lengre periode vikar gjennom vikarbyrå.

Karusellen

Linnéa Rååd

Stilling: Pedagogisk leder

Linnéa begynte i Lysejordet barnehage høsten 2019

Modesty Knoph

Stilling: Pedagogisk leder

Modesty begynte å arbeide i Lysejordet august 2018. Hun har utdannelse som barnehagelærer fra Universitetet i Tromsø

Veronica Bjørtomt

Stilling: Barnehagemedarbeider

Veronica begynte i Lysejordet Barnehage høsten 2019

Yanqin Wu

Stilling: Barnehagemedarbeider

Yanqin begynte i Lysejordet barnehage august 2013.

Lykkehjulet

Cecilie Rosenlund

Stilling: Barnehagemedarbeider

Cecilie begynte å jobbe i Lysejordet barnehage høsten 2019.

Eva Bolstad

Stilling: Pedagogisk leder
lysejordet.lykkehjul@norlandiabarnehagene.no

Eva har vært ansatt i Lysejordet siden august 2009, med unntak fra 1 år i grunnskolen. Eva er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Agder.

Åsta Fagerslett

Stilling: Barnehagelærer

Åsta startet i Lysejordet august 2012 og jobbet da frem til juli 2015. Etter studier og som ringevikar i Lysejordet noen år, er hun nå, juni 2017, tilbake i 100 % stilling.

Vibecke Hovind

Stilling: Barnehagemedarbeider

Vibecke har vært ansatt i Lysejordet siden august 2011. Vibecke arbeider 40 %

Skattekisten

Natalie Hansen

Stilling: Barnehagemedarbeider

Natalie begynte å jobbe i Lysejordet barnehagen høsten 2019

Victoria Johannessen

Stilling: Barnehagelærer

Victoria begynte i Lysejordet barnehage høsten 2019. Victoria er utdannet idrettspedagog og er barnehage

Anita Holt Moe

Stilling: Pedagogisk leder
24 12 40 20
lysejordet.bhg@norlandia.com

Anita har arbeidet i Lysejordet barnehage siden februar 2007. Anita er utdannet førskolelærer fra Høyskolen i Tromsø. Anita er stedfortreder ved Daglig leders fravær.

Michelle Chojnowska

Stilling: Barnehagemedarbeider

Michelle har vært ansatt i Lysejordet siden august 2015. Før dette jobbet hun i Lysejordet som vikar fra vikarbyrå.