Ansatte

Barnehagens ledelse

Mette Dillevig

Stilling: Daglig leder
24 12 40 20
lysejordet.barnehage@norlandia.com

Mette har vært ansatt i Lysejordet barnehage siden januar 2007. Hun er utdannet førskolelærer fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, og har viderutdanning innenfor spesialpedagogikk.

Anita Holt Moe

Stilling: Pedagogisk leder
24 12 40 20
lysejordet.skattekista@norlandia.com

Anita har arbeidet i Lysejordet barnehage siden februar 2007. Anita er utdannet førskolelærer fra Høyskolen i Tromsø. Anita er stedfortreder ved Daglig leders fravær.

Eventyret

Quiteria Hennie

Stilling: Assistent

Quiteria har arbeidet i Lysejordet barnehage siden barnehagen åpnet høsten 2006

Therese Hontvedt Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder
24 12 40 20
lysejordet.eventyret@norlandiabarnehagene.no

Therese har jobbet i Lysejordet barnehage siden barnehagen åpnet høsten 2006. Hun er utdannet barnevernspedagog og innehar også pedagogikk grunnfag.

Karin Dahle

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Karin har arbeidet i Lysejordet barnehage siden den åpnet høsten 2006. Karin er utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Modesty Knoph

Stilling: Barnehagelærer

Modesty begynte å arbeide i Lysejordet august 2018. Hun har utdannelse som barnehagelærer fra Universitetet i Tromsø

Mitra Nejati

Stilling: Støttepedagog

Mitra er ansatt ved Ressursenheten for barn og unge i Bydel Vestre Aker og jobber som støttepedagog i Lysejordet. Hun jobber 50 %. Mitra har vært i Lysejordet siden april 2016.

Hoppeslottet

Solay Paz Vervik

Stilling: Assistent

Solay har arbeidet i Lysejordet barnehage siden barnehagen åpnet høsten 2006. Solay jobber 60 %

Aleksander Ilievski

Stilling: Assistent

Aleksander begynte å jobbe i Lysejordet barnehage august 2012. Før han ble ansatt i Lysejordet var han en lengre periode vikar gjennom vikarbyrå.

Inger Eide

Stilling: Pedagogisk leder

Inger begynte i Lysejordet august 2015. Hun er utdannet barnehagelærer fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Inger er for tiden i fødselspermisjon.

Christine Eek

Stilling: Pedagogisk leder
986 06 371
lysejordet.hoppeslottet@norlandia.com

Christine er utdannet barnehagelærer fra Høyskolen i Sørøst-Norge. Hun begynte å jobbe i Lysejordet juni 2017.

Grete Aass

Stilling: Støttepedagog

Grete jobber som støttepedagog i Lysejordet gjennom Bydel Vestre Aker. Grete begynte i Lysejordet august 2015

Karusellen

Yanqin Wu

Stilling: Assistent

Yanqin begynte i Lysejordet barnehage august 2013.

Tuva Emilie Aarseth

Stilling: Assistent

Tuva begynte å arbeide i Lysejordet barnehage august 2018

Lene Botnevik Holm

Stilling: Pedagogisk leder

Lene har vært ansatt i Lysejordet siden august 2011. Lene er utdannet barnevernspedagog og har videreutdanning i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk.

Einy Hjorthaug

Stilling: Pedagogisk leder

Einy er utdannet førskolelærer fra Høyskolen i Oslo, og har jobbet i Lysejordet siden august 2012.

Lykkehjulet

Vibecke Hovind

Stilling: Assistent

Vibecke har vært ansatt i Lysejordet siden august 2011. Vibecke arbeider 40 %

Terje Mork

Stilling: Assistent

Terje begynte hos oss som vikar august 2017. Terje har tidligere jobbet i Norlandia Skistua barnehage før han kom til oss som vikar.

Anita Bjørnerud

Stilling: Pedagogisk leder
24 12 40 20
lysejordet.karusellen@norlandiabarnehagene.no

Anita har arbeidet i Lysejordet siden august 2013. Hun er utdannet førskolelærer fra Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim.

Eva Bolstad

Stilling: Pedagogisk leder
lysejordet.lykkehjul@norlandiabarnehagene.no

Eva har vært ansatt i Lysejordet siden august 2009, med unntak fra 1 år i grunnskolen. Eva er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Agder.

Åsta Fagerslett

Stilling: Barnehagelærer

Åsta startet i Lysejordet august 2012 og jobbet da frem til juli 2015. Etter studier og som ringevikar i Lysejordet noen år, er hun nå, juni 2017, tilbake i 100 % stilling.

Skattekisten

Michelle Chojnowska

Stilling: Assistent

Michelle har vært ansatt i Lysejordet siden august 2015. Før dette jobbet hun i Lysejordet som vikar fra vikarbyrå.

Mathilde Presttun

Stilling: Assistent

Mathilde begynte å arbeide i Lysejordet august 2018

Marte Haukås Flage

Stilling: Pedagogisk leder

Marte begynte i Lysejordet august 2017. Marte er utdannet barnehagelærer fra Høgskolen i Telemark i 2015 .

Anita Holt Moe

Stilling: Pedagogisk leder
24 12 40 20
lysejordet.skattekista@norlandia.com

Anita har arbeidet i Lysejordet barnehage siden februar 2007. Anita er utdannet førskolelærer fra Høyskolen i Tromsø. Anita er stedfortreder ved Daglig leders fravær.

Andre ansatte

Webansvarlig Lysejordet barnehage

Stilling: Annet