Om Norlandia Lysejordet barnehage

Lysejordet barnehage åpnet i november 2006 og har 5 avdelinger med plass til 87 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger sentralt til i Vækerøveien mellom Ullern og Røa.

Lekearealene for barna er store, gode og luftige. Utområdet gir barna utfordringer og gode lekemuligheter på alle alderstrinn.

Det skal være godt, trygt, lærerikt og morsomt å være barn i Lysejordet barnehage. Barna får allsidige opplevelser og får utfordringer i forhold til utvikling og alder. Barna skal få uttrykke seg i et stimulerende miljø, som gir rom for variert lek. Å få delta i lek og få venner er grunnlag for barns trivsel og i samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.

Vi er 5 avdelinger, hvor to avdelinger er for barn i alderen 0-3 år og  tre avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Vi arbeider mye med aldersdelte grupper. Hele huset arbeider etter samme tema og mål, hvor aktiviteter er tilpasset barnas alder..

 

Åpningstiden er 07.00-17.00.