Prosjekt

Vi jobber etter forskjellige temaer i løpet av året og temaene er likt på hele huset.

Aktiviteter er tilpasset barnas alder og utvikling og det arbeides i aldersdelte grupper, avdelingsvis og på tvers av avdelingene.

 

Temaer vil bli presentert i periodeplaner, samt aktiviteter for perioden.