Pedagogikk

MED LIVSLANG LYST TIL LEK OG LÆRING! Vår pedagogikk er forankret i "Lov om barnehager" og Rammeplanen". Kunnskap og innovasjon er vår identitet og arbeidssett. Barna skal trives hos oss, fra første dag de går gjennom porten til de begynner på skolen. Hvert barn skal få varierte utfordringer som gir mestringsfølelse for å bli den beste versjonen av seg selv.

Vi tar barna på alvor i barnehagehverdagen; de blir sett og hørt, og deres meninger blir vektlagt. Vi benytter oss av refleksjon og nysgjerrig tilnærming til omverdenens mange gåter som metode. Ved hjelp av dette får vi god og spennende kunnskap om livet og barnehagedagen sett gjennom ditt barns øyne. Når barnet blir invitert til å bidra har dette stor betydning for hvordan barnet lærer å ta ansvar for egne handlinger nå og senere i livet.

Oppvekstkvalitet innebærer at ditt barn tilbys et bredt spekter av læring, og en bevissthet om at barnehagen er den første fasen i opplæringsløpet. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom lek. Rammeplanens syv fagområder er viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Vi setter ditt barns lek, erfaringer og læring i sentrum!

 

Les rammeplan for barnehager her

 

Les styringsdokument her

 

Velkommen til oss!

www.norlandiabarnehagene.no